Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Oradea

PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Studiul de prefezabilitate privind utilizarea resurselor geotermale în sistemul de termoficare al Municipiului Oradea” este finantat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014. MFSEE îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Energia regenerabila este unul dintre domeniile finantate in cadrul acestui Mecanism Financiar.

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

Administrația Fondului pentru Mediu este Operator de Program pentru Programul RO06 Energie Regenerabilă. Obiectivul acestui program este de a crește utilizarea energiei din surse regenerabile prin utilizarea potențialului hidro și geotermal. Pentru componenta geotermală a acestui program de finantare sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale și operatorii economici privați sau de stat.

În cadrul proiectului este propus a se realiza a un studiu de zăcământ geotermal. Proiectul are următoarele obiective:

– Reevaluarea și actualizarea potențialului de utilizare a resurselor geotermale ale Municipiului Oradea;

– Creșterea gradului de conștientizare a autorităților locale, precum și a publicului, a potențialului și a beneficiilor utilizării resurselor geotermale durabile în Municipiul Oradea;

– Evaluarea potențialului de creștere a gradului de utilizare a resurselor geotermale în Oradea.

Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentați de Municipiul Oradea și locuitorii săi. Acest proiect are rolul de a promova dezvoltarea, planificarea strategiei, consolidarea capacității de utilizare și conștientizarea utilizării resurselor geotermale, pentru:

– a crește posibilitatea de utilizare a resurselor geotermale,

– creșterea securității energetice,

– realizarea unor economii în ceea ce privește costul energiei,

– creșterea calității vieții în Oradea.

Valoarea proiectului: 353.000 euro din care alocat promotorului de proiect (Municipiul Oradea) – 50.000 euro

  • partener de proiect din statul donator Islanda (Autoritatea Națională pentru Energie din Islanda) – 285.000 euro
  • partener de proiect: Agenția Națională pentru Resurse Minerale – 18.000 euro
 
 

www.eeagrants.org . www.eeagrants.ro . www.afm.ro . www.rondine.ro . www.oradea.ro

Proiect finanțat prin programul RO06 Energie Regenabilă (Rondine), derulat prin Granturile SEE 2009-2014
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Granturi SEE 2009-2014 sau a Guvernului Romaniei

Geotermal Oradea